Vinden vender om og vi fleste vender med.Det regner af mindreværd,men vi går samme sted.Længe leve livet, for det går josin forundelige gang.
Fra Længslernes Alle